Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesini lütfen okuyun.Onları bir süs eşyası olarak kullanmayın.

1-Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olma hakkına sahiptir.
2-Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme,bakılma ve korunma hakları vardır.
3-Hiçbir hayvana kötü davranılamaz.Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa,bu;bir anda,acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
4-Yabani türden olan bütün hayvanlar,kendi özel ve doğal çevrelerinde,karada,havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
5-Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan türden olan bütün hayvanlar,uyumlu bir biçimde özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
6-İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar,doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşam hakkına sahiptir.Bir hayvanı terketmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
7-Bütün çalışan hayvanlar,iş süresinin ve yoğunluğunun ve süresinin sınırlandırılması,onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve dinlenme hakkına sahiptirler.
8-Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak,hayvan haklarına aykırıdır.
9-Hayvan,beslenmek için yetiştirilmişse bakılmalı,barındırılmalı,taşınmalı,ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden olmalıdır.
10-Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılmaz.
11-Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış,bir “genocide” yani türe karşı bir suçtur.
12-Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış, bir “genocide”yani türe karşı bir suçtur.
13-Bir hayvanın ölüsüne de saygı göstermek gerekir.Hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonlarda yasaklanmalıdır.
14-Hayvanları savunma ve koruma kuruluşları,hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.

Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır.