Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesini lütfen okuyun.Onları bir süs eşyası olarak kullanmayın. 1-Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olma hakkına sahiptir. 2-Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme,bakılma ve korunma hakları vardır. 3-Hiçbir hayvana kötü davranılamaz.Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa,bu;bir anda,acı…